Wednesday, August 29, 2007ေလာင္စာဆီဖူလံုေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္ေရး၊ လူထုလႈပ္ရ်ားမဳႈတိုက္ပြဲကို ပူးေပါငး္ပါ၀င္ဆင္ႏြဲၾက

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေတာင္သူ လယ္သမား ရဟန္းရွင္လူ၊ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးႏွင့္အတူ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေရွ ့တန္းမွ ရဲ၀ံ့တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွစ္ပါတ္လည္ အေရးေတာ္ပံုမ်ားတြင္ စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို သတၱိရွိရွိရင္ဆိုင္ကာ အသက္ေသြးမ်ားေပဆပ္၍ တိုက္ ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ( ၈၈၈၈) အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္မူ အလုပ္သမားထုတရပ္လံုးသည္ တႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရွ ့ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾပပါသည္။ အက်ိဳးဆက္ အားျဖင့္ အစိုရယႏၱယာ တခုလံုး ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး ဦးေန၀င္း၏ စစ္အာဏာရွင္ မဆလအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ ခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန ့က နအဖ၏ေလာင္စာဆီးႏွင့္ ဓါတ္ေငြ ့ေစ်းႏႈန္းကို အဆမ်ား စြာ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ က်ြႏ္ုပ္တို ့ အလုပ္သမားထုႀကီးအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး အတိဒုက ေရာက္လ်ွက္ အငတ္ေဘးႀကီး ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု တိုက္ပြဲ၀င္ကာလ က်ြႏု္ပ္တိုိ ့၏ လက္တြဲေဖၚညီေနာင္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ဦးေဆာင္လွ်က္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတူ စစ္အဏာရွင္တို ့ကို စတင္စိန္ေခၚတိုက္ပြဲ၀င္ေနၿပီျဖစ္သည္၊ အာဏာရွင္တို ့က ျပညသူလူထုအမည္ခံ ေၾကးစစားလူဆိုးလူမိုက္မ်ားကို အသံုးခ်လွ်က္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာနည္းမ်ားျဖင့္ လူထုတိုက္ပြဲကို ၿဖိဳခြဲေနသည္။
ယခုအခ်ိန္သည္ လက္နက္အားကိုး ဗိုလ္က်ရမ္းကားေနေသာ စစ္ဏာရွင္တို ့ကို ရင္ဆိုင္ရန္ က်ြႏု္ပ္တို ့ အလုပ္သမားထုဳႀကီးတရပ္လံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ၾကရမည့္ အေရအႀကီးဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ ယႏၱယာႀကီးကို ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာစြာ ခ်၍ တညီတညြတ္တည္း ရိုက္ခ်ိဳးရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခြင့္အခါေကာင္းကို က်ြႏု္ပ္တို ့ အလုပ္သမားထုတရပ္လံုးက အမိအရ ဆုပ္ကိုင္အသံုးခ်လွ်က္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးကို ရဟန္ရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူခပ္သိမ္းႏွင့္အတူ တညီတညြတ္တည္း အျမစ္က တြန္းလွန္ၾကပါစို ့။

ယခုအခ်ိန္မွ စ၍ အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ အရွိန္အဟုန္ကို ျမွင္တင္းရန္ လာမည့္ ေသာၾကာ ေန ့ (၃၁၊ ၈၊ ၀၇) မွ စတင္၍ တႏိုင္ငံလံုးရွိ က်ြႏု္ပ္တို ့၏ ရံုး။ စက္ရံု။ အလုပ္ရံု။ ဌာနဆိုင္ ရာ လုပ္ငန္ခြင္မ်ာားသို ့ အလုပ္လုပ္ရန္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမျပဳေတာ့ပဲ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို ့အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး အေထြေထြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈကို ေရွးရႈလွ်က္ ေလာင္စာဆီးေစ်းႏႈန္း မ်ားကို မူလသတ္မွတ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းသို ့ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ အထူးေတာင္းဆို လုိက္သည္။
အကယ္၍ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမရွိပါက၊ ေတာင္ဆိုခ်က္မရမခ်င္း တိုက္ပြဲ၀င္ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးႏွင့္အတူ ေလာင္စာဆီဖူလံုေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းက်ဆင္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ ့ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလိုလားသူမ်ားအဖြဲ ့ တို ့ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လက္တြဲညီိညီ အလုပ္မတက္ေရးတိုက္ပြဲကို တက္တက္ ၾကြၾကြ ဆက္လက္ဆင္ႏြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (ABWU) မွ အသိေပးႏိႈးေဆာ္လွ်က္ ေလးနက္စြာ ေၾကျငာလုိက္သည္။


ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ ့

0 comments: