Friday, August 31, 2007

(ဗကသ)ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို မဂၤလာဒုံ စစ္ဖက္ေဆးဘက္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေထာက္ခံ

ယခုလ (၂၈) ရက္ေန႔က ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္ကို တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္(မဂၤလာဒုံ) ဗိုလ္ေလာင္း(ေက်ာင္းသား မ်ား)က ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည္။

လက္ရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ျပည္သူႏွင့္အတူ လက္တြဲေျဖရွင္းရန္ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ (ဗကသ) ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ အဆုိပါေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္သူလူထုမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ျပည္သူ႔သားေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ျပည္သူအေပါင္း ခံစားေနရသည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ၎တို႔အေနျဖင့္ ခံစားေနရ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဗိုလ္ေလာင္းေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါတကၠသိုလ္တြင္ သူေတာင္း စားမ်ားပမာ ေနထိုင္စားေသာက္ေနရၿပီး ပါေမာကၡခ်ဳပ္လင္မယား၏ မတရား လာဘ္စားမႈ ေပါင္းစုံႏွင့္ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ အရာရွိဆိုးမ်ား၏ ေခါင္းပုံျဖတ္ ဖိႏွိပ္ဦးခ်ဳိးမႈအမ်ိဳးစုံကို ကိုယ္ေတြ႔ ခံစားေနရသည့္အတြက္ အျခားညီေနာင္ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ နားလည္စာနာမိသည္ဟု ဆုိသည္။
ထို႔အတြက္ မိဘျပည္သူ ညီေနာင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို တုိက္ပြဲ၀င္ မည့္ (ဗကသ)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းမႈကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ယမန္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။


႐ိုးမ ၃။ ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၇

Wednesday, August 29, 2007ေလာင္စာဆီဖူလံုေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္ေရး၊ လူထုလႈပ္ရ်ားမဳႈတိုက္ပြဲကို ပူးေပါငး္ပါ၀င္ဆင္ႏြဲၾက

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေတာင္သူ လယ္သမား ရဟန္းရွင္လူ၊ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးႏွင့္အတူ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေရွ ့တန္းမွ ရဲ၀ံ့တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွစ္ပါတ္လည္ အေရးေတာ္ပံုမ်ားတြင္ စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို သတၱိရွိရွိရင္ဆိုင္ကာ အသက္ေသြးမ်ားေပဆပ္၍ တိုက္ ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ( ၈၈၈၈) အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္မူ အလုပ္သမားထုတရပ္လံုးသည္ တႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရွ ့ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾပပါသည္။ အက်ိဳးဆက္ အားျဖင့္ အစိုရယႏၱယာ တခုလံုး ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး ဦးေန၀င္း၏ စစ္အာဏာရွင္ မဆလအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ ခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန ့က နအဖ၏ေလာင္စာဆီးႏွင့္ ဓါတ္ေငြ ့ေစ်းႏႈန္းကို အဆမ်ား စြာ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ က်ြႏ္ုပ္တို ့ အလုပ္သမားထုႀကီးအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး အတိဒုက ေရာက္လ်ွက္ အငတ္ေဘးႀကီး ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု တိုက္ပြဲ၀င္ကာလ က်ြႏု္ပ္တိုိ ့၏ လက္တြဲေဖၚညီေနာင္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ဦးေဆာင္လွ်က္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတူ စစ္အဏာရွင္တို ့ကို စတင္စိန္ေခၚတိုက္ပြဲ၀င္ေနၿပီျဖစ္သည္၊ အာဏာရွင္တို ့က ျပညသူလူထုအမည္ခံ ေၾကးစစားလူဆိုးလူမိုက္မ်ားကို အသံုးခ်လွ်က္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာနည္းမ်ားျဖင့္ လူထုတိုက္ပြဲကို ၿဖိဳခြဲေနသည္။
ယခုအခ်ိန္သည္ လက္နက္အားကိုး ဗိုလ္က်ရမ္းကားေနေသာ စစ္ဏာရွင္တို ့ကို ရင္ဆိုင္ရန္ က်ြႏု္ပ္တို ့ အလုပ္သမားထုဳႀကီးတရပ္လံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ၾကရမည့္ အေရအႀကီးဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ ယႏၱယာႀကီးကို ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာစြာ ခ်၍ တညီတညြတ္တည္း ရိုက္ခ်ိဳးရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခြင့္အခါေကာင္းကို က်ြႏု္ပ္တို ့ အလုပ္သမားထုတရပ္လံုးက အမိအရ ဆုပ္ကိုင္အသံုးခ်လွ်က္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးကို ရဟန္ရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူခပ္သိမ္းႏွင့္အတူ တညီတညြတ္တည္း အျမစ္က တြန္းလွန္ၾကပါစို ့။

ယခုအခ်ိန္မွ စ၍ အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ အရွိန္အဟုန္ကို ျမွင္တင္းရန္ လာမည့္ ေသာၾကာ ေန ့ (၃၁၊ ၈၊ ၀၇) မွ စတင္၍ တႏိုင္ငံလံုးရွိ က်ြႏု္ပ္တို ့၏ ရံုး။ စက္ရံု။ အလုပ္ရံု။ ဌာနဆိုင္ ရာ လုပ္ငန္ခြင္မ်ာားသို ့ အလုပ္လုပ္ရန္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမျပဳေတာ့ပဲ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို ့အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး အေထြေထြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈကို ေရွးရႈလွ်က္ ေလာင္စာဆီးေစ်းႏႈန္း မ်ားကို မူလသတ္မွတ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းသို ့ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ အထူးေတာင္းဆို လုိက္သည္။
အကယ္၍ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမရွိပါက၊ ေတာင္ဆိုခ်က္မရမခ်င္း တိုက္ပြဲ၀င္ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးႏွင့္အတူ ေလာင္စာဆီဖူလံုေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းက်ဆင္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ ့ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလိုလားသူမ်ားအဖြဲ ့ တို ့ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လက္တြဲညီိညီ အလုပ္မတက္ေရးတိုက္ပြဲကို တက္တက္ ၾကြၾကြ ဆက္လက္ဆင္ႏြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (ABWU) မွ အသိေပးႏိႈးေဆာ္လွ်က္ ေလးနက္စြာ ေၾကျငာလုိက္သည္။


ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ ့

Sunday, August 26, 2007

ညီလာခံႏွင့္ ဆီေစ်:

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခုခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းတခုထဲကို ေရာက္ေနၿပီး ျဖစ္တယ္။ စစ္္္အစိုးရဟာ လက္ရွိ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္က်င္းပေနတဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို အၿပီးသတ္ႏုိင္ဖို ့အတြက္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ညီလာခံ ၿပီးတာႏွင့္တၿပိဳင္တည္ စစ္အစိုးရအေနနဲ ့ ညီလာခံက ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ ေရွ ့ ေမွာက္ကို ခ်ျပရၿပီး ျပည္သူဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ့္အျမင္ကို ေျပာရရင္ စစ္အစိုးရဟာ ညီလာခံကို ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္မယ္လို ့ ႏိုင္ငံတကာကို္ ေၾကၿငာခဲ့ဲၿပီးေနာက္မွာ ထိုညီလာခံကို ၿပီးေအာင္လုပ္ဖိုအတြက္ ၀န္မေလးေနပါတယ္။ ၄င္းထက္ ညီလာခံၿပီး့ ျပည္သူဆႏၵကို ခံယူဖုိ ့အတြက္ ၀န္ေလးေနပါတယ္။ တကယ္တမ္း ျပည္သူ ့ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ျပည္သူလက္ခံႏိုင္ပါ့မလားဆိုုတဲ့ အခ်က္ကို စစ္အစိုးရ အေနနဲ ့ ၀န္ေလးေနပံုရပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲမွာ သူတို ့ဖြဲ ့စည္းထားတဲ့ ႀကြံခိုင္ေရးအသင္း ေအာက္ေျခအဖြဲ ့ ၀င္ေတြနဲ ့ အတိုက္ခံအင္အားစုေတြ ပူးေပါင္းသြားမလားဆိုတဲ့ သံသယေတြ ရွိေနပံုရပါတယ္။ တကယ္ တမ္း သူတို ့ဖြဲ ့စည္းထားတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးအဖြဲ ့ဆိုတာကလည္း အင္းအားဘယ္ေလာက္ပဲ ေတာင့္တင္း တယ္ေျပာေျပာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိးပြားေရးအၾကပ္အတည္းထဲမွာ ခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူေတြ ပဲျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို သိေနပါတယ္။ စစ္အစိုးရအေနနဲ ့ အတိုက္ခံအင္းအားစု (NlD ။ ေက်ာင္းသား။ ) နဲ ့ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းသြားမွာကို အေၾကာက္ဆံုးပါ။ အတိုက္ခံအင္းအားစု နဲ့ ျပည္သူပူးေပါင္းသြားတာနဲ့အမွ် ၄င္းတို ့ဖြဲ ့ စည္းထားတဲ့ ၾကံြခိုင္ေရးအဖြဲ ့ကလည္း ပူးေပါင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို ့ေတြ လည္း လက္ရွိစီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ေအာက္မွာ ခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ေနလိုပါပဲ။ ထို ့ေၾကာင့္ အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွားၿပီး ျပည္သူကို အသိေပးျခင္းမရွိပဲ ဆီးေစ်းေတြကို ၅ဆအထိ ျမွင့္တက္ လုိက္ခ်င္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီေစ်းေတြ ျမွင့္တက္လုိက္တာနဲ့ အမွ် အတိုက္ခံေတြဖက္က လႈဳပ္လႈဳပ္ရွားရွား ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို စစ္အစိုးရအေနနဲ ့ ႀကိဳတင္တြက္ဆထားၿပီးထားပါ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဆီေစ်းေတြ မတက္ခင္ တပါတ္ေလာက္အလုိမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ဘက္အျခမ္းမွာ စစ္တပ္ေတြ အခိုင္အမာ ေနရာယူထားတာကို ေတြ ့ရပါတယ္၊ ျပည္တြင္းမွာ တခုခုျဖစ္ရင္ နယ္စပ္က အဖြဲ ့အစည္းေတြ ျပည္တြင္းထဲကို ၀င္းမလာႏိုင္ေအာင္ ဟန့္တာဖို ့အတြက္ျပင္ဆင္ထားတာပါ။
စစ္အစိုးရအေနနဲ ့အမ်ိဳးသားညီးလာခံၿပီးတာနဲ့ အမ်ွ အတိုက္ခံအင္အားစုက လက္ခံသည္ ျဖစ္ေစ မခံသည္ ျဖစ္ေစ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတုိင္း ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊။ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းေတြနဲ့ေပါ့ ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ယခုလိုမ်ိဳး တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာတခုအထိ စစ္တပ္က စိုးမိုးးရွယ္ လွယ္ခြင့္ ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္လံုးလံုး အာရွင္စနစ္နဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္လားခဲ့တဲ့ သူ ေတြအတြက္ကေတာ့ ဘယ္လုိမွ လက္မခံႏိုင္တဲ့ ကိစၥပါ။ စစ္အစိုးရအေနနဲ ့ အမ်ိဳးသားေရးအက်ိဳးထက္ ၄င္းတို ့ ရဲ့ အမ်ိဳးအက်ိဳးကိုသား ၾကည့္တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ညီလာခံအၿပီး ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲ ၿပီးေနာက္ ပိုင္းမွာ ၄င္းတို ့ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လက္လြတ္ရမွာ ေၾကာက္တဲ့အတြက္ရယ္ ၊ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း စစ္တပ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပါေတာ့မယ့္အတြက္ေၾကာင့္ စစ္တပ္အခန္း က႑ ေလ်ာ ့နည္းသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းတို ့က်င္းပေနတဲ့ ညီလာခံကို အၿပီးသတ္ခ်င္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထို့အတြက္ေၾကာင့္ အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာၿပီး ဆီေစ်းေတြကို တက္လုိက္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆီေစ်းေတြ တက္လိုက္တာနဲ ့ တၿပိဳင္တည္ အတိုက္ခံအင္းအာစုနဲ ့ ျပည္သူေတြက လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လားမယ္။ ဒါကိုအေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ လက္ရွိညီလာခံကို ရပ္ဆိုင္လုိက္ခ်င္တာလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ့ေပါ့။
အထပ္ပါအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရလုပ္ရပ္ေတြဟာ ဘာလည္းဆိုတာ ကိုေတာ့ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလုိ ရွင္းရွင္းႀကီး သိႏိုင္ပါတယ္၊။
ယခုအခ်ိန္အထိ ျပည္တြင္းမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္ေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီိး ႏွင့္ ကိုထင္ေက်ာ္တို ့့ကို ဖမ္းဆီးလုိက္ၿပီးတဲ့အထိ ျပည္တြင္မွာ ဆက္လက္မၿငိမ္းမသက္ ျဖစ္ေနဆဲပါ ။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ မပါ၀င္ေသးတာကေတာ့ အတိုက္ခံေတြဘက္လည္း မသိႏိုင္သလုိ၊ စစ္အစိုးရဖက္ကလည္း တထစ္ခ် ယံုၾကည္ဦးမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၈၈လို ေနာက္တႀကိမ္း ထပ္ျဖစ္ဦးမွာလားဆိုတာကေတာ့--------

Wednesday, August 22, 2007

Sunday, August 19, 2007

ဘာေၾကာင့္ခုထိမခ်မ္းသာေသးတာလဲ

ဒီေန ့တေန ့လံုး အလုပ္အားလပ္ ရက္ျဖစ္ေန တာနဲ ့ မဖတ္ျဖစ္တာၾကာၿပီးျဖစ္တဲ့ စာအုပ္ပံု အေဟာင္း ထဲမွာ က်ေနာ္ႏွစ္ျမဳတ္ေနခဲ့တယ္။ ဟိုစာအုပ္ဖတ္ရ ေကာင္းႏိုး ႏိုး ဒီစာအုပ္ဖတ္ရ ေကာင္းႏိုးႏိုးနဲ ့ ေနာက္ဆံုး ေတာ့ ေဖျမင့္ရဲ ့ ဘာေၾကာင့္ခုထိမခ်မ္းသားေသးတာလဲ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ဖတ္ျဖစ္သြားတယ္။ မူရင္းစာအုပ္ကို ေရးသူ ကေတာ့ ကေနဒါႏိုင္ငံသားစာေရးဆရာ သန္းၾကြယ္သူေဌးတဦးျဖစ္သူ Mark Fisherက ေရးထားတာျဖစ္တယ္။ ဆရာေဖျမင့္ရဲ ့ ဘာသာျပန္အေရးအသားက ေကာင္းေတာ့ ၿပီးတဲ့အထိ ဆက္ဖတ္ျဖစ္တယ္။ ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ႀကီးပါြးေရး စာအုပ္ေတြထဲမွာေတာ့ က်ေနာ္အႀကိဳက္ဆံုး စာအုပ္တအုပ္ပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ စာအုပ္ဖတ္ၿပီးလုိ ့ TV ထိုင္ၾကည့္ေနတုန္းမွာပဲ ေခါင္းထဲကို အေတြးတခုက ၀င္လာခဲ့ တယ္။ တက္က်မ္းေတြ ႀကီးပြားေရး စာအုပ္ေတြ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားႀကီးထုတ္ထားတာေတြကို ေတြ ့ရ တယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုိ ႏိုင္ငံမ်ိဳ းမွာ အသံုး၀င္ႏိုင္ပါ့မလာ။ အေမရိကန္လုိ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာက ေတာ့ ႀကီးပြားေရစာအုပ္ဟာ အသံုး၀င္ေကာင္း၀င္ေပမယ့္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုိ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ အသံုး၀င္ပါ့မလား၊။ လားေပါင္ေျမွာက္မ်ားစြာနဲ ့ အခ်ိန္ေတြကုန္ေနမိတယ္၊။ က်ေနာ့္အျမင္ကို ေျပာရရင္ေတာ့ လူတေယာက္ခ်မ္း သာဖို ့အတြက္ဆိုရင္ က်ိဳးစားအားထုပ္မႈတခုတည္းကို အေျခခံလို ့ မရဘူးလုိ ့ပဲျမင္မိပါတယ္။ လူတေယက္ ဟာ ခ်မ္းသာခ်င္လို ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ က်ိဳးစာက်ိဳးစား သူေနတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ စီးပြားေရး ( တဦးခ်င္း ၀င္ေငြ ႏွင့္ ကုန္က်မႈစရိတ္) ႏွင့္ လူငယ္ေတြရဲ ့ ဦးေဆာင္မႈ က႑က အေရႀကီးတယ္ လုိ ့ က် ေနာ္ထင္ပါတယ္ ။ ယခုလုိ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ လူတဦးရဲ ့ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မမွ်တမႈ ၊ အလုပ္အ ကိုင္ရွားပါးမႈဳ ၊ အဏာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္း နဲ ့ နီးစပ္သူမ်ား၊ လပ္ထိုးႏိုင္သူမ်ားသာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေခတ္ထဲ မွာေတာ့ ႀကီးပြားေရးစာအုပ္ေတြဖတ္ၿပီး ခ်မ္းသာဖို ့အတြက္ က်ေနာ္တို ့လုိ လူငယ္ေတြ အတြက္ကေတာ့ စဥ္းစားကာ ေနရဦးမယ္ဆိုတဲ့ အထဲကပါပဲ။

ယေန့ က်ေနာ္တို ့ႏိုင္ငံရဲ ့ အေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္မိတာလည္းပါပါတယ္။ ၆၂ ခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္: အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း အေျခအေန။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရအခင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ယေန ့၁၉ ႏွစ္တာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လက္ရွိအေျခအေန ။ ၆၂ ခု ႏွစ္ မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အာဏာာသိမ္းၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း အထိ တိုင္းျပည္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့တဲ့ အရာေတြအားလံုးဟာ ဘာတခုမွ အားရစရာမရွိပါဘူး။ ၆၂ ခုႏွစ္ ၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေငြးဖ်က္သိမ္းမႈလုပ္ခဲ့ျခင္း။ ေငြးေၾကး မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္တျပည္ကို ဦးေဆာင္ ေမာင္းႏွင္းဖုိ ့အတြက္ ပညာတတ္လူငယ္ မ်ား(အသက္ ၂၀ ႏွင့္ ၄၀ ၾကာ) ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္း (ဦး ေႏွာက္ယိုစီမႈ့) အျပင္္ ၊အာဏာရွင္စနစ္၏ ထံုးစံဓေလ ့ အတိုင္ ၄င္းတို ့ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္ကသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေနျခင္းေတြဟာ တိုင္းျပည္ တခုကိုဖြံ ့ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမရွိေစပဲ ဆုတ္ယုတ္မႈကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစတယ္ဆိုတာကို လက္ရွိအာဏာရွင္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ လည္းသိပါတယ္။ ယေန ့ အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြ ႏိုင္ငံအျပင္ဖက္ကို ထြက္လုိက္တိုင္းမွာ (ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိိ သတင္းစာမွာကေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း) ဆိုေပမယ့္ အျပန္မွာကေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံက ေငြဘယ္ေလာက္ေခ်း တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းက ထြက္ေပၚလာ စၿမဲပါ။ က်ေနာ့္အျမင္ကို ေျပာရရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုဖံြ ့ၿဖိဳးေရ အတြက္ ဘာတခုမွမလုပ္ပဲ၊ လမ္းေဖါက္ တံတား ေဆာက္တာနဲ ့ေတာ ့အျခားတိုင္းျျပည္က ေငြေၾကးကုိ ေခ်းငွားစရာလိုပါဘူး။ တိုင္းျပည္ထြက္ သယံဇာတမ်ား ေရာင္းခ်တဲ့ေငြး ေတြနဲ ့တင္ အဲ့ဒီေလာက္ကို လုပ္လုိ ့ရပါတယ္။ ျပည္သူ ့ဘ႑ာာကို အလြဲသံု စာမလုပ္ဘူး။ စစ္တပ္အတြက္ အသံုးစရိတ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်မယ္ဆိုရင္ေပါ့ဗ်ာ။

တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သူေတြ အသံုးမက်မႈဳေတြေၾကာင့္ ့ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့အလည္ မေျပာနဲ ့ အေရွ ့ ေတာင္အာရွမွာေတာင္ ဘယ္ေလာက္ မ်က္ႏွာ ငယ္ရသလဲ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ ေတြမွာ အလုပ္ လုပ္ေနရတဲ့ က်ေနာ္တို ့ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္ သိၾက ပါတယ္။

Friday, August 17, 2007

မီး


ဘာလုိလိုနဲ ့အေဖၚမပါတကိုယ္တည္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တာ ႏွစ္ႏွစ္ဆို တဲ့ အတိုင္းအတာတခုကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ငယ္ေလးေရ။ ဘ၀ဆိုတဲ့ ပင္လယ္ထဲ ႏွစ္ဦးအတူ လက္တြဲေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ ဘ၀ေတြကို ကိုယ္ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ကိုုယ္မေမ့သလုိ ငယ္ေလးလဲ ေမ့ႏိုင္ လိမ့္မယ္လုိ ့ ကိိုယ္မထင္ဘူး။ ထမင္းရည္ပူအတူ လွ်က္ရလွ်က္ရဆိုတဲ့ ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ေပမယ့္္ ႏွစ္ဦးသာ ထမင္းရည္ပူကို ေပ်ာ္ ရႊင္စြာနဲ ့ လွ်က္ခဲ့ဖူတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ငယ္ေလးေျပာခဲ့တဲ့စကား ေတ ြဟာ ကိုယ္အတြက္ေတာ့ ဘ၀အေမာေတြ ေျပေစတဲ့ အားေဆး ေလးတခြက္ပါပဲ။ ဗုဒဘာသာ၀င္ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးတဲ့လူတေယာက္ ျဖစ္ေပမယ့္ ကံကံ၏အက်ိဳးကို ေမ့ထားခဲ့မိတယ္။ ငယ္ေလးေျပာတဲ့ စကားေတြေပၚမွာ သာယာ မိတာလည္း ပါပါတယ္။ ငယ္ေလးဘ၀မွာ အားကိုစရာ ဆိုလို ့အေမၿပီးရင္ ကိုတေယာက္တည္း ရွိတယ္ဆိုတာ ကိုေလ။ ကိုယ္တို ့ႏွစ္ဦး ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်စ္ခဲ့ခ်စ္ခဲ့ ကံၾကမၼာက လမ္္းခြဲဖို ့ဖန္လာေတာ့လည္း ဆူးခင္းလမ္း ထဲမွာ ေလ်ွာက္ခဲ့တဲ့ ဘ၀ကို ေတြကို သတိမရႏိုင္ေတာ့ဘူးမဟုတ္လား။ ကိုယ့္ရဲရင္ခြင္ထဲမွာ ငယ္ေလးေမွးစက္ တုန္းက အခ်စ္ဆိုတာကို ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ရမလဲ ဆိုတာကို မစဥ္းစားခဲ့ ေပမယ့္ အခုေတာ့ ကိုယ္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္တတ္ခဲ့ပါၿပီးေလ။ ေပးဆပ္္ျခင္းလုိ ့------------

အခုဆိုရင္ ေမာင့္လျပည့္၀န္ သီခ်င္းကို ငယ္ေလးမႀကိဳက္ေပမယ့္ ကိုတေယာက္တည္ သီဆိုေန တတ္ပါၿပီေလ

ျပန္မဆံုႏိုင္ေတာ့တဲ့ဘ၀မွာ ကိုယ့္ဘက္က တဖက္သတ္ စြဲလမ္းေန ခဲ့တာကေတာ့ ၀ဋ္ေၾကြးတခုလို ့ပဲ သေဘာထားလုိက္ပါမယ္ ------

Sunday, August 12, 2007

sushi

က်ေနာ့္ Blog ကို လာလည္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဗိုက္ဆာေနမွာ စိုးလို ့ ဂ်ပန္အစားအေသာက္တခု ျဖစ္တဲ့ sushi ေလနဲ ့ ဧည့္ခံလုိက္တယ္ေနာ္
Saturday, August 11, 2007

ႏြံ

ငယ္ေလးေရ---------------
အခ်စ္ဆိုတာ ႏြံတခုမွန္း
ေ၀းကြာသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ
သိခဲ့ရၿပီကြယ္
ေမ့ပစ္ဖို ့ႀကိဳးစားရင္းက
သတိရတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ပိုမ်ားလာခဲ့တယ္။ ။

မတူညီတဲ့ အစြန္ႏွစ္ဖက္ကို
ေတ့ဆက္ ဆက္လုိက္ဖို ့လည္း
အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ိဳးစားခဲ့ဘူးတယ္။ ။

ဘ၀နဲ ့ ဆႏကို
တထပ္တည္း က်ဖို ့ ႀကိဳးစားရင္းနဲ ့
မတည္ၿမဲတဲ့ ေလာကဓံတရားကို
ေမ့ထားခဲ့မိတယ္။ ။

ငယ္ေလးေရ---------
ျဖစ္ေလရာဘ၀မွာေလ
ခံစားခ်က္မဲ့တဲ့ ႏွလံုးသားကို ပိုင္းဆိုင္ရပါေစလုိ႑
ဆုေတာင္းလုိက္ခ်င္တယ္
ဆုေတာင္းတိုင္းသာ ျပည့္မယ္ဆိုရင္ ေပါ့။ ။

Friday, August 10, 2007

သံေယာဇဥ္

သံေယာဇဥ္

ျဖစ္ခ်င္တာထက္
ျဖစ္သင့္တာကို ဦးစားမေပခဲ့မိလို ့
လွည့္စားခံခဲ့ရတယ္
သင္ခန္းစာ တခုလို ့ မွတ္ယူရမလား၊၊ ၊၊

ခ်စ္တတ္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့ေပမဲ့
မင္းက
မုန္းတတ္ ေမ့တတ္ေအာင္ သင္မေပးခဲ့ဘူးေနာ္

ဒီလုိနဲ ့
ညေတြဟာ Diary နဲ ့ပဲ
ကုန္ဆံုးခဲ့တာ
ၾကာခဲ့ပါၿပီေလ၊ ၊

မုန္းတတ္ေမ့တတ္ေအာင္
ကိုယ့္ကိုကုို ႀကိ ဳစားေနရင္
ခုဆို
အိမ္မက္က လန့္ႏိုးရင္ေတာင္
ျပန္အိပ္လုိ ့ ရေနခဲ့ပါၿပီး

ဒါေပမယ့္
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သူ တေယာက္အတြက္
ညေတြကေတာ့
ေမွာင္ေနဆဲပါပဲ